Rozliczanie firmy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych


Firma jako płatnik składek ma obowiązek obliczać, rozliczać, potrącać z przychodów osób ubezpieczonych oraz opłacać składki na ubezpieczenie społeczne za każdy miesiąc w danym roku kalendarzowym. Należy także rozliczać składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Pracy. Kwestie te są tym trudniejsze dla wielu przedsiębiorców, że obowiązują ich nałożone przez ustawę o finansach publicznych terminy oraz dokumenty rozliczeniowe, które należy poprawnie wypełnić przed przekazaniem ich do ZUS.


Pomagamy odnaleźć się w zawiłościach rozliczeń z ZUS


Aby ułatwić Państwu swobodne wywiązanie się z obowiązków dotyczących rozliczeń z ZUS jesteśmy zawsze gotowi:


Ulgi w składkach ZUS


Osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu  emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu, a dodatkowo może dobrać ubezpieczenie chorobowe. Odprowadzane są też składki na Fundusz Pracy, lecz z ich płacenia wyłączone są osoby, których kwota podstawy wymiaru składek dla ubezpieczeń emerytalnych i rentowych wyniesie w przeliczeniu miesięcznym mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, oraz kobiety po ukończeniu 55. i mężczyźni po ukończeniu 60. roku życia.


Rozliczenia firm z biurem AGGIO


Rozliczenia podatkowe i księgowość są nierozerwalnie połączone z doradztwem podatkowym. Jest ono dla nas obszarem codziennej pracy, utrwalania doświadczeń oraz doskonalenia kompetencji. Podejmujemy w Państwa imieniu działania, których efektem końcowym są sprawnie wykonane wyliczenia i dobrze przygotowane dokumenty. Wybieramy najlepsze rozwiązania, które nie uwzględniają schematycznych działań. Wyprowadzamy firmy na prostą.

 

Do skorzystania z usług rozliczęń z ZUS zapraszamy firmy z miast:

Polityka plików cookies Copyright © 2014 GOGLER

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji znajdziesz w polityce plików cookies.

Zamknij